FEM al Polell, SCCL, som una cooperativa de treball associat que gestiona la concessió de la finca de Masjoan - Polell. Volem recuperar la vida i activitat humana a una finca de muntanya en totes les seves vessants aplicant-hi conceptes agroecològics. El nostre objectiu és treballar i viure a la muntanya i per la muntanya.

La cooperativa treballa en els sectors agrícola, ramader, forestal i serveis.

La gestió global i diversificada de la finca és la que evita els desequilibris, aprofitant-ne tots els recursos, que s’interrelacionen entre ells formant un sistema integral, equilibrat i sostenible.